Sư huynh luôn luôn muốn nở hoa – Ch 192 – 196

Chương 192: Thiên cơ kính

Triệu Thản Thản cười khổ hạ, lắc đầu đem hôm qua chuyện đại khái kể rõ lần, cuối cùng vui mừng nói: “Cũng may mắn còn có này cấm pháp hoàng cung, nếu không hôm qua ta chỉ sợ đã là dữ nhiều lành ít.”

Read more…

Sư huynh luôn luôn muốn nở hoa – Ch 184 – 187

Chương 184: Chạy trốn

Nàng liền như thế dùng trâm gài tóc đầu nhọn đối ma tôn cổ họng, lại chưa lại thêm một bước hành động, chỉ đứng tại chỗ cũ tĩnh chờ khoảnh khắc, gặp Ma Tôn không phản ứng chút nào, nàng lại gọi hai tiếng: “Tôn thượng? Tôn thượng?”

Read more…