Thịnh thế y phi – Yingcv

Thịnh thế y phi – Phiên ngoại (5)

Đào chi Yểu Yểu (thất)

Liễu Như Mi là ai?

Yểu Yểu hảo tâm nói với nàng, “Đại thẩm, như mi tỷ tỷ là minh hồ thứ nhất danh kỹ nga. Chẳng qua nàng hiện tại đã không làm danh kỹ, ngươi không tìm được nàng đát. Như mi tỷ tỷ khả xinh đẹp, ân, chẳng qua không có ta nương thân xinh đẹp!”

Read more…

Thịnh đường vô yêu – Ch 445 – 451

Chương 445: Hồ tung

Gầm lên ở dưới, lão giả nhóm xuất thủ, thượng nhân giết cũng là thượng nhân, mới thứ một hiệp liền tạc động rộng rãi dòng sông, bão tố khởi cao mười mấy mét sóng nước, thẳng đem phụ cận nhân dọa được chạy trối chết, hào quang xung bắn trúng, đánh nhau hung tàn, đoạt bảo giả đoạt tâm trọng, tàn nhẫn tiết kiệm thời gian, hộ bảo giả sát tâm trọng, bởi vậy mới mấy hiệp liền gặp không thiếu máu.

Read more…