Tư trà hoàng hậu – Ch 686 – 688

Chương 686: Hựu Hựu làm sao

Bởi vì Chung Duy Duy tại trong sự kiện lần này liên lụy quá thâm, hộ quốc đại trưởng công chúa cùng Đoan Nhân đều cho rằng nàng không nên tham dự, liền phóng nàng giả, do đó nàng ngược lại thành trong cung rỗi rãnh nhất kia một cái.

Read more…

Tư trà hoàng hậu – Ch 642 – 644

Chương 642: Thẳng thắn thành khẩn tương đối (2)

“Trẫm nếu như lão, ngươi làm ra sao?” Trọng Hoa nói xong lời này, mắt sáng long lanh xem Chung Duy Duy, một tay lại nắm lấy một thanh thiết cái khoan, rất có ngươi dám ghét bỏ ta, ta cùng ngươi không hoàn tư thế.

Read more…