Trọng sinh chi hồn hương sư – Phiên ngoại (8)

Đậu bỉ kẻ xuyên việt (cửu)

Chí ít, dị tộc cùng nhân loại hỗn huyết có một nửa khả năng huyết mạch khuynh hướng nhân loại, xem cùng nhân loại không khác, đứa bé này sẽ không xuất hiện tự mình nhận thức lệch lạc tình huống.

Đọc tiếp

Trọng sinh chi hồn hương sư – Ch 638 – 639

Chương 638: Hôn nhân hạn chế

Hoa Miên thật lâu không có mở miệng nói chuyện, tại trà trà tới này trước, nàng dự tính quá rất nhiều loại tình huống —— hoặc là Ba Đốn trong lúc vô tình làm quá cái gì lệnh trà trà cảm thấy sợ hãi sự, hoặc là trà trà hiểu lầm cái gì mới sợ hãi Ba Đốn.

Đọc tiếp

Trọng sinh chi hồn hương sư – Ch 635 – 637

Chương 635: Triều mộ học viện

Nghe ra a mẫu trong lời nói đối chính mình tỷ muội lưỡng mong đợi, Vi Vi cùng điềm điềm đều cảm thấy áp lực núi đại, đến đây đồng thời, nội tâm còn trào ra nhất cổ khó nói lên lời mênh mông.

Đọc tiếp