Trọng sinh chi quốc dân nam thần – Phiên ngoại (5)

Làm độc giả không cẩn thận dưỡng thành nam thần nhi giấy (nhất)

Đối với trí nhớ trước kia, Văn Vi đã không quá nhớ được, thật giống như này cụ tiểu Bạch Hổ thân thể hạn chế nàng bản thân chỉ số thông minh, đem nàng ký ức áp chế được mơ hồ.

Read more…

Trọng sinh chi quốc dân nam thần – Phiên ngoại (2)

Lấp lánh trong mắt thế giới (nhị)

Này loại tuyệt vời đích thực hảo cơ hội, võng dân nhóm làm sao có thể phóng quá, sấn lấp lánh còn ở trên mạng, võng dân nhóm không dùng lẫn nhau thương lượng, liền đã lòng có linh tê nhất điểm thông hướng lấp lánh truyền đạt “Mẹ thẹn thùng.” “Lấp lánh điện hạ nhất định muốn kiên định chính mình lập trường!” “Lấp lánh điện hạ ba ba chính là nam thần bệ hạ!” Đợi một chút quan niệm.

Read more…

Trọng sinh chi quốc dân nam thần – Phiên ngoại (1)

Lấp lánh trong mắt thế giới (nhất)

Sáng sớm, kinh thành trong đại viện Tần gia.

Ngày hôm qua Tư Hoàng liền hồi đến nơi này, hôm nay sớm liền rời giường, thu thập xong chính mình sau liền đi qua sát vách phòng nhi đồng.

Read more…

Trọng sinh chi quốc dân nam thần – Q3 Ch 253

Chương 253: Vừa chính vừa tà

Đổi làm là bất cứ cái gì một cái bình thường nhân xem đến hình ảnh trước mắt, đều hội cảm thấy chính mình thế giới quan bị đổi mới, cho rằng chính mình thân ở tại tam thứ nguyên. Nhưng hiện thực liền bày ngay trước mắt, cho nhân mơ tưởng xem nhẹ đều không có cách nào.

Read more…

Trọng sinh chi quốc dân nam thần – Q3 Ch 248 – 249

Chương 248: Chỉ có một điều kiện (canh hai)

Thiết khôi tam giác vực suy đoán được bên ngoài tin tức không khó, bên ngoài muốn có được trong này tin tức lại cơ hồ không thể, chỉ có thiếu bộ phận mấy người có thể tìm đến lỗ hổng tới lẫn nhau liên hệ.

Read more…

Trọng sinh chi quốc dân nam thần – Q3 Ch 245

Chương 245: Tam vương (canh một)

Lấy Tư Hoàng đối ngoại độ nổi tiếng, Chu Học Dân không thể không nhận thức nàng, không biết nàng trừ bỏ minh tinh thân phận ngoại, còn có đặc thù huyết mạch cùng Z* chức thiếu tá huân chương.

Read more…