Trọng sinh mỹ lệ nhân sinh – Ch 896 – 905

Chương 896: Bàng quan giả thanh

Đường Tầm làm đủ tâm lý xây dựng, lặng lẽ meo meo chà đến lãnh diễm bên cạnh, tại dưới chân nàng trống ra kia khối giấy nhôm thượng nằm xuống, động tác nhẹ đến không được, rất sợ không cẩn thận đánh thức lãnh diễm.

Read more…