Trọng sinh nữ nhi gia – Ch 1130 – 1140

Chương 1130: Đại bổ

“Đừng xem hiện tại những kia cái gì tin tức nói, nữ nhân sinh hài tử chính là hại chính mình cái gì, giải phóng tư tưởng đề cao phụ nữ địa vị, không tại sinh không sinh hài tử ở trên. Chính mình nghĩ không thoáng, làm cả đời lão cô nương cũng không có gì đại bản sự.”

Read more…

Trọng sinh nữ nhi gia – Ch 1107 – 1112

Chương 1107: Vết thương cũ

“Chúng ta tính toán tốt nghiệp liền kết hôn, trong nhà hắn nói có thể tố cáo phó, nhưng chỉ có thể là bọn hắn bên đó căn nhà, ta nghĩ tại thành bờ mép mua, nhưng ta ba mẹ cảm thấy hai bên trong nhà đều muốn căn nhà, trong nhà ta căn nhà cũng không ít, liền không cần thiết tiêu số tiền lớn lại đi mua phòng đắt tiền như vậy… . .”

Read more…