Browsed by
Tag: Ý Thiên Trọng

Tư trà hoàng hậu – Ch 1262 – 1268

Tư trà hoàng hậu – Ch 1262 – 1268

Chương 1262: Huynh đệ tình

Thất lang thập phần tín nhiệm Cố Chu, hắn hiếm lạ nhỏ giọng nói với Cố Chu: “Thật là không nghĩ tới đâu, cái đó tú tướng quân kêu cái gì Hà Miêu Miêu, là Lệ Quốc gian tế, nhất làm cho nhân không nghĩ tới là Lệ Quốc thái tử cư nhiên cũng tại bên trong.”

Read More Read More

Tư trà hoàng hậu – Ch 1257 – 1261

Tư trà hoàng hậu – Ch 1257 – 1261

Chương 1257: Lễ cưới (3)

Bánh trôi bị kia song chỉ huy thiên quân vạn mã tay đấm, trong lòng nói không ra thích ý, hắn cuồng phong bình thường chạy nhanh, cười to nói: “Muốn giảng quy củ lời nói, tiếp theo! Tùy ngươi nói đủ, lần này thế nào cao hứng thế nào tới!”

Read More Read More

Tư trà hoàng hậu – Ch 1224 – 1229

Tư trà hoàng hậu – Ch 1224 – 1229

Chương 1224: Ta kêu Ngụy Bất Cụ

Cường tráng đại hán tiếng la vang vọng bầu trời đêm, liền tính chung quanh hộ gia đình nguyên do vì sợ hãi không dám ra đây xem, cũng có thể căn cứ tiếng la của hắn phán đoán tất cả sự tình khởi nguyên trải qua.

Read More Read More