Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1721 – 1723

Chương 1721: Cao hứng

Triệu Lục Lang khí được cấp Lưu Hoán một cước, đại gia vui đùa ầm ĩ lên, Phong Tông Bình đề đao cắt hạ một mảnh thịt tới trước phóng tại trong đĩa cấp Chu Mãn, này mới xem hướng Triệu Lục Lang: “Tới, hôm nay ngươi tính công thần, nói ngươi mơ tưởng nào một mảnh?”

Read more…

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1713 – 1716

Chương 1713: Lo lắng

Đường đại nhân cùng dương đại nhân nơi đó không khí thì muốn hoạt bát một ít, Đường Hạc một bên muốn hướng cung môn đi, một bên còn muốn cùng Dương Hòa Thư nói chuyện, hắn áp không nổi nụ cười nói: “Nàng ngược lại cơ trí, biết lấy lui làm tiến.”

Read more…

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1709 – 1712

Chương 1709: Ai sợ ai nhị

Mãn Bảo trường như vậy đại vẫn là lần đầu tiên thượng triều, Tiêu Viện Chính đảo không phải lần đầu tiên, tuy rằng thái y không thể tham chính, nhưng có thời điểm đụng phải hoàng đế sinh bệnh, thượng triều không yên ổn thời, làm thái y viện viện chính hắn là muốn thượng triều hồi đáp một chút các đại thần lời nói, lấy an thần tâm.

Read more…

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1696 – 1698

Chương 1696: Tiết kiệm

Mãn Bảo liền thở dài một tiếng nói: “Phu nhân, chúng ta thái y viện hiện tại chỉ có ba mươi sáu nhân mà thôi, liên Tiêu Viện Chính cũng phải đi mang khóa, muốn giáo lịch dạy học lại nhiều, hơn nữa này vẻn vẹn là thứ nhất năm, sang năm còn muốn chiêu nhập tân sinh, ngài đừng xem này mới một cái ban, lại chí ít yêu cầu tứ vị tiên sinh đi dạy các nàng, trước bất luận thái y nhóm tiêu phí tinh lực, triều đình cùng bệ hạ vì làm thái y thự liền tiêu phí không thiếu, các nàng này đó nhân học thành về sau là đi làm tư y, cùng muốn nhập y thự đến các nơi đi đệ tử không giống nhau.”

Read more…

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1680 – 1682

Chương 1680: Làm sao giải ưu

Tuy rằng trong lòng không phục lắm, nhưng Mãn Bảo dù sao lấy nhân gia bổng lộc, cũng đích xác là nàng lĩnh minh đạt cùng Trường Dự đi xem mỹ nam tử, cho nên nàng vẫn là than thở ứng xuống, biểu thị hội viết sổ xếp thỉnh tội.

Read more…

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1672 – 1674

Chương 1672: Đón dâu

Sáng sớm, Mãn Bảo liền từ trên giường ngồi dậy tới, nàng ngồi đổi đổi thần, nghĩ đến hôm nay không chỉ nàng lục ca muốn thành thân, minh đạt cùng Trường Dự còn muốn ra tìm nàng chơi, liền lập tức vén chăn xuống giường.

Read more…