Ảnh đế bí mật [ Trọng sinh ]

Tác giả: Đào Hòa Chi

Văn án:

Làm Lục Viên “Kim chủ”, Giang Thù đối chính mình sống lại sau sinh hoạt cảm thấy rất vừa lòng.
Cơm có nhân làm! Y phục có nhân tẩy! Bồn cầu có nhân loát! Sàn có nhân lau! Giường có nhân ấm. . . (khụ khụ, cái này không có)
Chính mình hai tai không nghe chuyện bên ngoài, chỉ cần hảo hảo vẽ tranh kiếm tiền liền hảo.
Thẳng đến có một ngày, nàng phát hiện chính mình thượng đầu đề.
# ảnh đế Lục Viên bạn gái hấp thụ ánh sáng #
# Lục Viên tình khó tự mình, trước công chúng hôn trộm bạn gái #
Phía dưới kèm theo là một đoạn Lục Viên trộm thân mình hai má video.
Giang Thù (mộng bức mặt): Video này thế nào hội bị phát đến trên mạng đâu? Không phải nói tốt không hấp thụ ánh sáng sao?
Lục Viên (mê chi mỉm cười): Ngươi đoán?

Chương 1 – 53 END (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)