Cẩm Đồng

cb_57c7a81edd4dd

Tác giả: Nhàn Thính Lạc Hoa

Văn án:

Lý Đồng sống lại, cũng tỉnh táo, nguyên lai, hắn trước giờ không yêu quá nàng tiếc quá nàng. . .

Khương Hoán Chương nghịch thiên mà hồi, này một hồi, hắn muốn nâng cao một bước, hắn muốn làm kia chân chính dưới một người, trên vạn người. . .

Ninh Viễn ngàn dặm mà tới: Tiểu gia ta chuyên nghiệp hủy nhân không mệt mỏi. . .

. . .

Một cái tiền bạc kỳ thật nhất điểm cũng không mùi tiền câu chuyện.

Chương 1 – 205 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)