Cẩm thượng kiều

Tác giả: Thanh Đại

Văn án:

Sống lại sau Tú Oánh phát hiện chính mình nguyên lai là mông bụi minh châu, ngược lại thành nàng kiếp trước tra nam phu quân bạch ánh trăng, còn mơ tưởng lại liều mạng bám lấy tới.

Tú Oánh biểu thị: Trước đây ngươi vứt ta như dép cũ, bây giờ ngươi không với cao nổi! Tại ngược cặn bã có cừu báo cừu ngoài ra, Tú Oánh nghĩ đến nàng tuổi trẻ đầy hứa hẹn tam thúc phụ, quan càng làm càng lớn, tuổi tác càng lúc càng đại cũng vẫn là thành thân khó khăn hộ. Do đó nàng liền cân nhắc cấp tam thúc phụ tìm cái kiều kiều con dâu. Làm từng đợt bà mối tới cửa, mỗ nhân tại không thể nhịn được sau, mặt tối sầm xách đối chim nhạn xuất hiện tại Tú Oánh trước mặt.

WATTPAD

LINK DOWNLOAD FILE DOC