Chí dã

Tác giả: Đinh Mặc

Văn án:

Khi đó hắn còn rất nghèo, thua trận đấu tâm tình không tốt. Nàng lén lút mua cơm cấp hắn ăn, còn sai sử hắn đi sân trong nhổ cỏ làm việc.
Hắn ngồi xổm tại đầy đất cỏ dại trung, khuôn mặt bi tráng: “Xem, Tầm Sênh, này đều là trẫm vì ngươi đánh hạ giang sơn!”
Hứa Tầm Sênh: “Ngu đần.”
. . .
Về sau, hắn đi đến trước mặt ngàn vạn người, giang sơn tại phía sau hắn. Hắn nghĩ hỏi cũng chỉ có một câu nói: “Chúng ta có thể hay không tiếp tục yêu nhau?”
Liền tượng trước đây, ngươi yêu hai bàn tay trắng ta.

DOWNLOAD FILE DOC

WATTPAD