Chờ lúc ta có tội

Tác giả: Đinh Mặc

Văn án:

Hắn nói: “Mỗi người đều phán định ta có tội, ngươi đâu?”

Nàng nói: “Có lẽ đi.”

Hắn cười: “Kia ngươi định làm như thế nào?”

Nàng nói: “Tìm kiếm chứng cớ, hoặc cấp ngươi rửa sạch oan khuất. Hoặc trảo ngươi, lại chờ ngươi.”

Hắn nói: “Hảo, quyết định.”

Văn án chính là tới làm không khí, không nên bị dẫn đường sai. Bản văn cực ngọt.


WATTPAD

DOWNLOAD