Cửu phượng triều hoàng: Tuyệt sắc thú phi nghịch thiên hạ

Tác giả: Lộ Phi

Văn án:

Hoàng đồ bá nghiệp… Là vì ngươi tạo một cái mộng, vạn lý non sông… Là cấp ngươi một cái gia, trường sinh bất tử… Chỉ là nghĩ, tại ngươi kiếp sau, tìm đến ngươi. Nhược thủy tam thiên, vì ngươi tình chung, Hoàng Tuyền bích lạc, chết cũng không ngừng.

WATTPAD

DOC DOWNLOAD