Danh môn quý nữ không dễ chọc

Tác giả: Đoản Nhĩ Miêu Mị

Văn án:

Xuyên qua vì thế gia dòng bên dòng chính nữ, chính là gia tộc hòn ngọc quý trên tay.
Bưu hãn bá mẫu đương gia, phú nhị đại buôn muối nương thân cầm quyền, bổn gia lại ra sao? Bạc đập phiên các ngươi!
Tiểu thiếp di nương bạch liên hoa, dám bắt nạt ta, nhục ta, cười ta, lập tức đánh ngươi, rút ngươi, giẫm chết ngươi!
Hoàng duệ quý công tử giỏi lắm?
Bổn tiểu thư rất vội, xếp hàng chờ chọn!
Làm bưu hãn xuyên qua nữ một cái, Từ Minh Phi cảm thấy làm cái dòng chính nữ sâu gạo hạnh phúc nhất;
Chẳng qua trước được thu thập cái này phúc hắc yêu nghiệt thế tử lại nói!

Wattpad

Download file word