Danh môn thiên hậu: Trọng sinh quốc dân thiên kim

Tác giả: Nhất Lộ Phiền Hoa

Văn án:

【 sống lại, sảng văn, ngược cặn bã, nhất đối nhất, không ngược! 】

Nàng là lệnh toàn thế giới đại lão đàm chi sắc biến lính đánh thuê chi vương, trong tay nắm giữ một khối cổ ngọc, tu chân, y thuật. . . Mọi thứ tinh thông.

Ngoài ý muốn sống lại, nàng biến thành thượng lưu xã hội một chuyện cười, trong trường học nhân gặp nhân ác học tra thái muội?

Đã từng uy hiếp tất cả lính đánh thuê giới thiên tài lính đánh thuê chi vương biểu thị —— đừng náo, tỷ chơi bom thời điểm các ngươi còn tại chơi bùn đâu!

Phế vật vô năng? Bị một cái phế vật bẻ gãy tay ngươi cảm giác còn hảo sao?


WATTPAD
DOWNLOAD