Gian thần chi nữ

Tác giả: Ngã tưởng ngật nhục

Văn án:

Trịnh Diễm cảm thấy đi, xuyên qua, đến trong một cái xa lạ hoàn cảnh, kỳ thật cũng không quá khó hỗn.
Xuyên việt giới phát triển đến hôm nay, các loại hình thức xuyên qua chỉ nam tầng tầng lớp lớp, cơ hồ bao gồm sở hữu loại hình, tạo phúc rất nhiều kẻ xuyên việt, phàm là ngươi có thể gặp được xuyên qua loại hình, cơ hồ đều có tiền bối kinh nghiệm lấy cung tham khảo —— nhìn trái bầu vẽ cái gáo liền đi.
Chỉ là cơ hồ.
Trịnh tiểu bằng hữu nhảy tưng tưng trường đến bảy tuổi, mới phát hiện —— nàng cha là gian thần! Vẫn là cái đã làm không thiếu chuyện xấu đắc tội không thiếu nhân gian thần.
Vị tiền bối nào có thể nói với nàng, nàng nên thế nào làm?

DOWNLOAD FILE DOC

WATTPAD