Khuynh thế bá sủng: Đế quân đại nhân đừng quá hư

Tác giả: Xích luyện yêu yêu

Văn án:
Nàng là quốc tế lính đánh thuê bảng xếp hạng đứng hàng thứ nhất lính đánh thuê nữ vương, y dược độc thuật, ám sát truy tung, không một không tinh.
Ngoài ý muốn xuyên qua, luân thành mỗi người khả bắt nạt phế vật dòng chính tiểu thư.
Tu luyện phế vật? Tộc muội giành quyền? Tra nam phản bội?
Nhất triều phượng linh đoạt xác, khế thần thú, thu tiểu đệ, đan dược linh khí, cầm tới tay.
Từ đây có cừu báo cừu, có oán báo oán, ngược đui mù cặn bã cẩu nhãn!
Trăm triệu không nghĩ tới gặp phải trong truyền thuyết thị huyết vô tình yêu nghiệt đế quân, chết quấn quýt nàng không phóng.
Mỗ nữ không thể nhịn được, “Yêu nghiệt! Xem cô nãi nãi thu ngươi!”
Mỗ yêu nghiệt cười khuôn mặt quyến rũ, sóng mắt hàm xuân, “Ngồi chờ nữ vương thu phục!”

WATTPAD

DOC DOWNLOAD