Kinh sơn chi ngọc

Tác giả: Giá oản chúc

Văn án:

“Tình yêu liền tượng lòng tham không đáy gian tặc, trộm đi ta thiên kiều bá mị, lại đánh ta được vạn niệm đều thành tro.”
Kinh Mịch Ngọc giao mười cái bạn trai.
Bọn hắn tên đều có “Ngọc” .
Yến Ngọc là nàng thứ mười một cái mục tiêu.
Này là nhất đối hữu duyên nam nữ câu chuyện.
Khiết phích đảng cẩn thận.


DOWNLOAD FILE DOC

WATTPAD