Lâm gia có nữ dị thế trở về

Tác giả: Úc Vũ Trúc

Văn án:

Lâm Thanh Uyển từ dị thế trở về, vì chính mình tục mệnh, cũng cho tổ phụ tiêu ốm đau, vốn cho rằng tiếp xuống chính là tuần tự mà tiến tốt nghiệp, tìm việc làm, an ổn nhất sinh, lại bởi vì thể nội nhất bản công pháp không ngừng gặp được kỳ dị chuyện.

Càng nhìn thấy dị thế trong luôn luôn cùng nàng sóng vai mà đi cận vệ, hai người lại tại hiện đại gặp mặt, lại không nữa là chủ tớ, mà là thế giao con cái.

Download file doc full chính văn (Lâm gia có nữ dị thế trở về)

Download file doc phiên ngoại (Tu tiên giới – Từ hiện đại phi thăng về sau)

LIST CHƯƠNG