Ma đế quấn thân: Thần y cửu tiểu thư

Tác giả: Ngân Bình

Văn án:

“Phu nhân, vi phu bệnh, bệnh tương tư, bệnh nguy kịch, dược thạch không y, cầu trị!”

“Tới nhân, các ngươi đế tôn phát bệnh, thượng ngân châm!”

“Ngân châm vô dụng, chỉ có phu nhân có thể chữa, vi phu nằm xong.”

“. . .”

Nàng là lạt thủ thần y, nhất triều xuyên qua thành siêu cấp phế vật, cắn răng phát xuống chí nguyện to lớn: “Mệnh lý ngàn thiếu vạn thiếu, chỉ riêng không thể thiếu nam sắc!”

Hắn là phúc hắc ma đế, trên mặt cười nhạt một tiếng trí chi, sau lưng tâm ngoan thủ lạt, dụi tắt nàng đào hoa một đóa lại một đóa, nhân tiện thoát áo tháo dây: “Vừa lúc, vi phu một cái đỉnh mười cái, hoan nghênh kiểm hàng.”

WATTPAD

DOC DOWNLOAD