Manh thê đột kích: Đại thúc đầu quả tim sủng

Tác giả: Phượng Cửu

Văn án:

Tô Mặc tùy tiện từ trong quán rượu kéo cái nam nhân đi bạn trai cũ lễ cưới thượng đập bãi, lại không nghĩ kéo đến thế nhưng là bạn trai cũ thúc thúc.
Từ lễ cưới trên xuống, Tô Mặc tóm này vị thúc thúc góc áo, “Thúc thúc, ngươi gia thiếu thẩm thẩm sao? Hữu danh vô thực loại kia.”
Thúc thúc xem nàng, suy nghĩ hai giây, “Thiếu.”
Ngày kế tỉnh lại xem trong tay cuốn sổ đỏ nhỏ Tô Mặc khóc không ra nước mắt, uống rượu thật có thể lầm chung thân a!
Cầm lấy tập sách Tô Mặc tiến đến nam nhân bên cạnh, “Thúc thúc, này sự, còn có thể lại thương lượng một chút sao?”
Nam nhân hệ hảo cà-vạt xem nàng nhất mắt, “Kêu lão công.”
Tô Mặc. . .
Bánh bao ở bên cạnh đối nam nhân giơ ngón tay cái lên, “Ba ba, hơn ba mươi năm, ngươi cuối cùng làm nhất kiện đối sự.”


WATTPAD

DOWNLOAD DOC