Ngụy trang ký

Tác giả: Thôn khẩu đích sa bao

Văn án:

Một cái chết đi Tiết gia tiểu thư, tại kinh thành nhấc không lên bất cứ cái gì sóng gió.
Tỉnh lại Tô gia tiểu thư, thề kiếp này nhân quả kiếp này kết.
Vì cái gì vị hôn phu khác cưới, vì cái gì tổ mẫu không nhận nàng, vì cái gì chính mình không thể không chết?
Một cái bị sở hữu nhân vứt bỏ nữ hài tử tại chồng chất điều bí ẩn trung tìm kiếm chân tướng phấn đấu câu chuyện.

Wattpad

Download file doc