Nhất gặp nam thần ấm chung thân

Tác giả: Già Lam

Văn án:

Cao lãnh lục thần kỳ thật là cái dính nhân tinh.

Mỗi ngày ai tới ước nàng chơi liền nhất trương muốn ‘Hủy diệt địa cầu’ mặt.

Mỗi ngày dính, dính cùng một chỗ đến trường, cùng một chỗ mua thức ăn nấu cơm, hôm nay muốn giúp nàng rửa chén, ngày mai muốn giúp nàng học bù, thỏa thỏa một quản gia công.

Lần đầu gặp mặt: Hắn suýt chút không bị nàng dọa chết.

Về sau: Một phút không nhìn thấy nàng liền không thói quen.

Cuối cùng: Mỗi ngày gặp một mặt liền muốn tâm viên ý mã một lần, gặp hai mặt liền được máu mũi gượng gạo, gặp ba mặt liền được ngực máu chảy ngược. . .

Hắn nghĩ, hắn đại khái là được một loại bệnh, một loại không thấy được ‘Vô tri’ liền hội không tập trung được tinh thần bệnh.


WATTPAD ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD FILE DOC