Nhất thế thịnh hoan: Bạo sủng hoàn khố phi

Tác giả: Chiến Thất Thiếu

Văn án:

Nàng, 21 thế giới lính đánh thuê nữ vương, lại xuyên qua thành một cái thảm tao phản bội phế vật tiểu thư.
Phế vật? Nàng rất nhanh liền cho bọn hắn biết cái gì gọi là củi mục phản công!
Phản bội? Nàng võ tu sách cổ tại tay kinh ngạc đến ngây người liên can tra nam tiện nữ!
Đợi một chút! Không phải nói nàng là mỗi người chỉ sợ không kịp quần lụa ác nữ sao? Cái này thiên hạ đệ nhất, thần bí thành mê Tam điện hạ vì cái gì hội đối nàng như vậy cảm thấy hứng thú?
Nói tốt ngồi ôm mỹ nam ngàn ngàn vạn vạn đâu?

Wattpad

File word doc