Nửa đường nhảy ra cái hầu phu nhân

Tác giả: Nữ vương bất tại gia

Văn án:

Tiêu Hạnh Hoa là Tiêu gia con dâu nuôi từ bé, mười bốn tuổi viên phòng, mười lăm tuổi sinh hài tử, mười bảy tuổi nam nhân bị tuyển quân, một đi không trở lại.
Nàng cấp bà bà dưỡng lão đưa đám ma, lại lôi kéo hai trai một gái đều trưởng thành, còn cấp con trai cưới con dâu.
Mắt xem con trai có thể làm, con dâu hiếu thuận, nữ nhi kiều tiếu đáng yêu, làm mai đạp phá thềm cửa, ba mươi hai tuổi nàng cảm thấy, này nhân sinh kỳ thật vẫn là rất thoải mái.
Chính là vừa lúc đó, quả thực là thiên giáng đại lôi:
Cái đó ma quỷ nam nhân căn bản không chết! Hơn nữa phong hầu bái tướng, phát, đạt,! !
“Con trai, con dâu, khuê nữ, đi, ngươi cha phú quý, chúng ta cũng muốn đi theo hưởng phúc đi! !”

WATTPAD

LINK DOWNLOAD FILE WORD