Phúc hắc thái tử tàn bạo phi

Tác giả: U Minh Bàn Cổ

Văn án:

Phúc hắc thái tử tàn bạo phi này là một cái tàn nhẫn hung tàn bưu hãn lãnh khốc công chúa cường sủng tuấn mỹ tà mị vô song phúc hắc thái tử giọt câu chuyện!

Này là một cái âm ngoan thái tử cùng hung lệ công chúa ra sao hoạt động bí mật lang sói gian trá tại triều đình hậu cung một tay che trời giọt câu chuyện! ? !


WATTPAD

LINK DOC