Phượng sách Trường An

Tác giả: Phượng Khinh

Văn án:

Hồ ly ổ hệ liệt chi nhị xem huyết hồ nữ thần ra sao quát tháo loạn thế!
Người khác xuyên qua là trạch đấu cung đấu đánh mặt ngược cặn bã, nghênh đón cưới hoàng tử vương gia đi lên nhân sinh đỉnh cao.
Sở Lăng xuyên qua là chạy trốn, chạy trốn, vẫn là chạy trốn!
Nhất triều xuyên qua, Sở Lăng xem đến một cái cảnh hoang tàn khắp nơi thế gian.
Hoàng thất nữ quyến khuất thân vì nô, lê dân bách tính mệnh như rơm rác.
Lấy huyết hồ chi danh thề:
Thiên muốn vong ta, ta liền nghịch thiên!
Đã làm hoàng thất quý nữ không tiền đồ, kia liền khởi nghĩa vũ trang đi!

WATTPAD

LINK DOWNLOAD FILE DOC