Quân Cửu Linh

Tác giả: Hi Hành

Văn án:

Thái Khang ba năm đông, Dương Thành Bắc Lưu trấn Ninh gia tới một cái tới cửa nhận thân nữ hài tử;
Bị cự tuyệt hôn sau đó, nữ hài tử quyết định treo cổ tại Ninh thị gia môn trước lấy minh chí;
Làm chết nữ hài tử lần nữa mở to mắt;
Rất nhiều nhân vận mệnh liền vậy nghiêng trời lệch đất.

Wattpad

Download file doc