Siêu sao mối tình đầu

Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca

Văn án:

Ngôn Sơ Âm luôn luôn rất nỗ lực làm một cái tiêu chuẩn sống lại văn nữ chủ, trước là học bá, lại là bạch phú mỹ.
Thẳng đến vị kia nhiều năm không liên hệ, hơn nữa đã là siêu sao mối tình đầu bạn trai, đột nhiên công khai giảng thuật chính mình mối tình đầu Y tiểu thư, cũng thừa nhận lúc đầu rất nhiều tình ca đều là vì Y tiểu thư mà làm.
Thân vì siêu sao trong miệng Y tiểu thư, Ngôn Sơ Âm mới đột nhiên ý thức đến, nàng xuyên qua đến chính mình từng xem quá truyện tranh thiếu nữ trung, truyện tranh trung Y tiểu thư là tiêu chuẩn trà xanh kỹ nữ mối tình đầu nhân thiết, tồn tại ý nghĩa chính là vì phụ trợ nữ chủ kinh tài tuyệt diễm đơn thuần vô tà (nơi này bỏ bớt một vạn cái hình dung từ). . .
Ngôn Sơ Âm: Bảo bảo trong lòng khổ

Wattpad

Download file doc