Sư huynh luôn luôn muốn nở hoa

Tác giả: Hàn Dịch Thủy

Văn án:

Triệu Thản Thản sư huynh trán có đóa ma hoa, động tình liền hội dần dần nở hoa, nở hoa liền hội đọa ma.
Từ đây Triệu Thản Thản bắt đầu khổ khuyên sư huynh nhiều niệm kinh, thiếu động tình gian khổ ngày.

WATTPAD

LINK DOWNLOAD FILE DOC