Tà vương sủng thê không hạn cuối: Át chủ bài đặc công phi

Tác giả: Nguyên lai

Nàng là 21 thế kỷ át chủ bài nữ đặc công, nhất triều xuyên qua, phế vật sống lại.

Nghiêm trọng phá tướng? Gân cốt đứt đoạn? Phụ thân tâm hắc?

Di nương độc ác? Tỷ muội hung tàn? Huynh trưởng thô bạo?

Không sao cả! Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng.

Ngươi thương ta nhất điểm, ta làm ngươi toàn gia!

Làm phế vật dòng chính nữ chết mà sống lại, cởi ra hèn yếu, phong hoa tận hiện!

Lại xem phế vật quật khởi, tay nắm tay yêu nghiệt mỹ nam từ vũng bùn đến trên mây, từ nhậm nhân bắt chẹt đến bàn tay sinh tử, bàn tay trắng nõn che trời, ngạo thị thiên hạ, thắng được nhất thế thâm tình tướng phó, thắng được một trận thịnh thế giang sơn.


WATTPAD

DOWNLOAD