Tám mươi niên đại thuần nữ hộ phấn đấu sử

Tác giả: Lam Ngải Thảo

Văn án:

Văn án nhất: Hiện thực sóng biển đập vào mặt mà tới, cá thể bị thời đại buộc đi tiến về phía trước, cho rằng nhất sinh đều hội cắm rễ ở này, nguyên lai chẳng qua là từng bước lui giữ, trôi giạt khắp nơi.

Văn án nhị:

Mạnh Dương: Ta thích quả đào!

Quả đào: Tháng 8 mới xuống đâu, hiện tại cũng không dễ ăn.

Mạnh Dương: …


WATTPAD

DOWNLOAD FILE DOC