Thế gia

Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Văn án:

Bá phụ lạnh nhạt, vị hôn phu phản bội, coi như thân mẫu bá mẫu 200 ngàn lượng bạc đem nàng bán vì thương nhân thiếp, triệt để hỏng mất nàng nhất sinh.
Sống lại trở về, trải qua sinh tử đau khổ Liên Nguyệt Dao phát thệ đời này lại không cho nhân thao khống chính mình vận mệnh. Lần này nàng muốn giữ vững yêu quý nàng thân nhân, dùng hai tay vì chính mình họa hạ một mảnh cẩm tú tiền đồ.

WATTPAD

DOWNLOAD FILE DOC