Thiện chung

1001790412

Tác giả: Cửu Thập Lục

Văn án:

Đỗ gia có nữ, thành thân ba tháng, trượng phu lĩnh hoàng mệnh mặc giáp trụ xuất chinh, từ đây chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Thành hôn năm năm, trượng phu chết trận sa trường, da ngựa bọc thây.

Nàng lưu tận nước mắt, làm thừa tự tộc tử, thanh đăng cổ phật, đổi lấy một tòa trinh tiết đền thờ. Này là nàng nhất sinh quang vinh, cũng một đời gông cùm xiềng xích.

Niên lão chi thời, nàng mới biết trượng phu cái chết là một trận âm mưu, cũng đã không thù khả báo.

Nàng nhìn thấy đầy sân hoa, liền như hắn mở ra khăn voan kia một ngày, nàng nghe thấy trong sáng tiếng cười, như nhau hắn tại bên cạnh nàng những kia năm.

Nàng biết chính mình sống không lâu, nàng đứng tại đền thờ hạ, tay vịn lạnh buốt cột đá, nàng không muốn này trinh tiết chi danh, nàng chỉ cần hắn có thể bồi nàng đến lão. Nàng không muốn dưỡng người khác hài tử, nàng muốn bọn hắn thân nhi.

Nếu như có thể trở lại trước đây, nàng tuyệt không cho trượng phu uổng mạng, tuyệt không cho cừu nhân thiện chung!

Chương 1 – 423 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)