Thịnh đường vô yêu

Tác giả: Thương Lan Chỉ Qua

Văn án:

Đến Đại Đường sau, xem đến thịnh thế thần đô. . .
Cố Duệ: Đồ cổ, thật đích thực đích thực!
Đến Đại Đường sau, xem đến nam thần nữ thần như vân. . .
Cố Duệ: Cổ nhân, sống sống sống!
Này đó đều là ta ta ta!
Trở lên mới là một mỹ nữ nhà khảo cổ học xuyên qua chính xác mở ra phương thức.
Nhưng nàng ngày thứ nhất liền bị ép thượng kiệu hoa gặp gỡ khẩu vị tương đối trọng sơn thôn nữ quỷ. . .
Lão sư phụ: Cô nương, trên đời lại có ngươi như vậy như thế xương cốt tinh kỳ, mệnh cách quý trọng, bách tà bất xâm. . .
Cố Duệ: Nói nhân lời nói
Lão sư phụ: Ngươi mệnh ngạnh, khả trừ tà, thượng đi!

Wattpad

Download file word