Thịnh sủng y phẩm phu nhân

Tác giả: Cầm Luật

Văn án:

Tỉnh lại phát hiện chính mình biến thành bị vị hôn phu đẩy xuống hồ suýt nữa chết đuối tư sinh nữ?

Bị phỉ báng thanh bạch không nói, còn muốn trí nàng vào chỗ chết!

“Ta cưới nàng!” —— cứu nàng nhân nói.

“Ta không gả!” —— nàng không thích bị cưỡng bức.

“Không được!” —— hắn càng bá đạo!

Gả liền gả đi, còn được vì hắn chữa bệnh nhưỡng rượu sinh hài tử, không có thiên lý!

Chỉ là này ngày thế nào vượt qua càng hồ đồ? Chính mình không phải cái tiểu phá quan tư sinh nữ sao? Khả nàng mẹ đẻ cư nhiên là…


WATTPAD

DOWNLOAD