Thịnh thế y hương

Tác giả: Mộc Doanh

Văn án:

Nhất triều xuyên qua, chọc lên kinh đô nhất quần lụa người.
Các trung toan sảng. . . Quả nhiên là một lời khó nói hết.
PS: Không nên hỏi nhân gia có nhiều quần lụa.
Nhân gia xuất thân tổ truyền tam đại thành thật nghiêm túc quần lụa thế gia!
Có bệnh, phải trị!

Wattpad

Download file doc