Tinh tế đại họa sĩ

1003294384

Tác giả: Thu Dạ Thính Vũ

Văn án:

Ai nói cứu nhân muốn dùng dược? Ta dùng họa cứu nhân!

Ai nói giết người muốn dùng súng? Ta dùng họa giết người!

Tinh tế đại họa sĩ, ngân hà văn minh phản công.

Quyển sách vì 《 tinh tế họa sĩ 》 thứ hai bộ, xem quyển sách trước, tiến cử đọc thứ nhất bộ!

Chương 1 – 270 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)