Trở về cuối năm 70

Tác giả: Hàm Can Hoa Sinh

Văn án:

Hà Đình Đình tại vượt biên đi Hương Giang trên đường bị nhân đẩy một cái,
Làm hơn ba mươi năm người thực vật,
Nàng nghe nói quê hương cải cách khai phóng sau nghiêng trời lệch đất biến hóa,
Nghe nói cừu nhân lắc mình biến hóa thành Hương Giang có tiếng nhà công nghiệp,
Cũng nghe nói chính mình nhà gia cảnh suy tàn, gia nhân ly tán bất hạnh.
Sau đó, nàng lần nữa mở to mắt,
Tại năm 1979 tỉnh lại.

Chương 1 – 223 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)