Trở về tám mươi niên đại

Tác giả: A Oa

Văn án:

Cố Tiểu Bắc xuyên qua, không có mang bên mình không gian, không có ngón tay vàng, chỉ có một cái cố chấp cấm dục lão cán bộ! Từ báo săn đến trung khuyển, từ trượng phu đến oa nhi ba. Âm mưu, dương mưu nàng cũng không sợ, bà bà, chị em dâu đặc biệt hòa hợp! Trở về tám mươi niên đại, tại cái đó hoài cựu thời gian trong, nàng muốn ôm chính mình gia căn chính miêu hồng trưởng quan đại nhân, quá hạnh phúc mỹ mãn quân tẩu kiếp sống…

LINK WATTPAD

LINK DOWNLOAD FILE DOC