Trọng sinh bia đỡ đạn muốn nghịch tập

Tác giả: Tô Tứ Công Tử

Văn án:

Hai mươi hai tuổi phương gia tử sĩ Dao Quang vì bảo hộ phương gia gia chủ vị hôn thê Tống Ngữ Yên mà chết, sống lại đến mười hai năm trước chính mình —— Hạ Dao trên người.
Ngoài ý muốn cuốn vào phương gia, tống gia, an cư tam đại gia tộc vướng mắc bên trong, do đó vạch trần bị ẩn tàng mấy chục năm thân thế chi mê.
Hơn nữa coi trọng sinh sau đó Hạ Dao ra sao chiến tra nam, đấu bạch liên, sống ra cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng nhân sinh.

Wattpad

Download file word