Trọng sinh chi hoan hỉ nhân sinh

Tác giả: Tuyết Phượng Hoàng

Văn án:

Vừa nhắm mắt mới mở mắt, thế kỷ hai mươi mốt phú nhị đại thiên kim Dương Hoan Hỉ biến thành sáu mươi niên đại Tống gia trang bị thân đệ đệ đẩy vào trong sông chết đuối Tống Hoan Hỉ. Còn chưa kịp vì khỏe mạnh có sức sống thân thể mà cao hứng, thảm đạm hiện thực liền cấp nàng đón đầu ra sức đánh. Tại cái này ăn cái gì cái gì không có, có tiền cũng mua không được vật niên đại, không thích ủy khuất chính mình vui mừng lập chí muốn xông ra một cái tiền đồ tươi sáng, ăn uống hưởng thụ cùng nam nhân, hai tay đều muốn trảo, hai tay đều muốn ngạnh!


WATTPAD

DOWNLOAD FILE DOC