Trọng sinh chi hồn hương sư

cb_575e0d8b28cd8

Tác giả: Tuyết Phượng Hoàng

Văn án:

Đơn giản tới nói, chính là vai chính sống lại đến một cái nam nhân đều là thú nhân, bản thể là dã thú; nữ nhân đều là nhụy tử, hồn thể là hoa mộc thế giới, làm lại nghề nghiệp cũ, đi quá tinh thần đại hải, lại thượng đỉnh cao, sự nghiệp tình yêu song gặt hái tốt đẹp, trở thành nhân sinh người thắng câu chuyện.

Chương 1 – 103 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)