Trọng sinh nữ nhi gia

Trọng sinh nữ nhi gia

Tác giả: Nguyệt Hạ Tứ Thời

Văn án:

Cẩm y ngọc thực bốn mươi năm, vừa sống lại liền trở về trước giải phóng! Cúi đầu xem trên thân mình còn đánh mụn vá quần nhỏ…

Tống Nhị Sênh thế nào đều không nghĩ ra, chín mấy năm đế đô nông thôn cư nhiên hội là như vậy! ! Thèm ăn thịt thèm ăn xem thấy chuột đều hưng phấn nửa ngày. . .

Nếu không là gia nhân có yêu thân nhân thú vị, đã từng là cô nhi nàng, thật hội cắn răng lại chết một lần!

Mỗ trung khuyển mặt mang ghét bỏ kéo kéo Tống Nhị Sênh y phục, ngươi nghĩ thế nào chết? Ta giúp ngươi a?

Tống Nhị Sênh giẫm hắn một cước, lăn! Chết biến thái ngoại tinh nhân! ! !

(phú hào cán bộ cao cấp hết thảy không có, quan lớn nhất chính là thôn trưởng. . . )

Chương 1 – 160 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)