Trúc Thư Dao

Trúc Thư Dao

Tác giả: Văn Giản Tử

Văn án:

(chân thật lịch sử cải biên, không giá không)
Xuân thu cuối thời, thiên hạ tương khuynh, quần hùng tranh bá;
Ngọc trâm cài hồng nhan, vận trù hoa gian, ám động ván cờ.
Bốn tuổi trước, nàng là tiện dân, là sơn quỷ, là lời tiên đoán trong nguyệt hạ bích mắt “Vong tấn nữ” ;
Mười năm sau, nàng là vu sĩ, là quốc sĩ, là bàn thờ thượng quân thần phủ bái Tấn Quốc thần tử.
Bái sư âm dương gia, lãnh giáo lỗ phu tử, cùng xuân thu cuối thời tối trác tuyệt nam tử cùng đi một trận khuynh thế chi luyến.
Hai ngàn năm, thẻ tre loang lổ, không lưu một chữ một câu;
Hai mươi năm, không cầu văn đạt, lại thư nồng mặc trọng thải.
Một quyển thanh trúc, nhất chi đao bút, bàn tay trắng nõn điều sơn, phổ một khúc trúc thư dao, ca một đoạn chiến hỏa năm tháng, nghe nhất thế yêu hận nỗi khổ biệt ly.

DOWNLOAD FILE DOC

WATTPAD