Tư trà hoàng hậu

cb_574d440805914

Tác giả: Ý Thiên Trọng

Văn án:

Tân đế đăng cơ, nàng từ phong quang vô hạn trà đạo thiên tài nữ quan, luân thành ghi chép an bài tân đế tối riêng tư chuyện đồng sử, ngày đêm đi theo, không thể trốn đi đâu được, quản ăn quản xuyên còn quản ngủ. Tân đế ngạo kiều rối loạn, còn mang một cái con ghẻ, khẩn yếu nhất là, hắn cư nhiên là đã từng bị nàng vứt bỏ nhị sư huynh. . . Con ghẻ, ngươi mẹ ruột tới cùng là ai? !

Chương 1 – 528 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)