Tuyệt thế luyện đan sư: Quần lụa cửu tiểu thư

Tác giả: Dạ Bắc

Văn án:

Nàng là hai mươi bốn thế kỷ tối cường người tu tiên, lại xuyên qua đến một cái ma pháp cùng yêu tộc hoành hành thế giới, thành trên có gia tộc ức hiếp hãm hại, hạ có tra nam vị hôn phu lăng nhục giẫm đạp túi trút giận. . .
Nghĩ ngược nàng? A a! Nàng rất nhanh liền hội giáo bọn hắn làm người!
Ma pháp giỏi lắm? Ngũ lôi oanh đỉnh phù, đưa ngươi thành cặn bã! Tễ thuốc rất ngưu bẻ? Một lò đan dược, củi mục cũng có thể biến thiên tài! Trăm vạn hùng binh rất hung tàn? Rắc đậu thành binh, các ngươi chậm rãi chơi!
Cười nhìn tìm đường chết giả tự mình gây ra tai vạ, không thể sống nổi, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!
Chỉ là. . . Cái này xinh đẹp như hoa quốc sư đại đại vì sao tổng là đối nàng “Đưa mắt ra hiệu” ? Mỗ quốc sư: “Chính mình làm sự, lúc này liền không công nhận?”

WATTPAD

DOWNLOAD FILE DOC