Lâm gia có nữ dị thế trở về – Ch 636

Chương 636: An bài (nhị)

Chu Minh Vũ cũng suy xét đến này nhất điểm, hơn nữa hắn nghĩ được càng nhiều, “Ta nghe nói Thiên Tà Tông hứa tông chủ rất có buôn bán đầu óc, hơn nữa tượng cái gì luyện khí luyện đan a hắn đều hội, các ngươi nói ta cùng hắn hợp tác như thế nào?”

Read more…

Lâm gia có nữ dị thế trở về – Ch 629

Chương 629: Quá kiếp

Chu Nguyên biết hắn thân thể đã không dùng, liền chỉ gia cố hắn thần hồn, “Là phúc hay họa, toàn xem ngươi cùng thiên ý. Xông ra đi, có lẽ còn có một tia cơ hội sống, Tiểu Hàn, ngươi được sống, ngươi biết sao, ngươi nhất định phải sống!”

Read more…

Lâm gia có nữ dị thế trở về – Ch 622 – 623

Chương 622: Trần Vân

Trần Vân, Trương đạo trưởng sư huynh, nghe nói hắn vào sáu mươi năm trước bói một quẻ, cho rằng trời đất có mất, thiên cơ tối nghĩa, đối với tu giới tương lai, hắn cơ hồ bói không đến bất cứ cái gì sinh cơ, thậm chí đối với phàm nhân bói toán đều thiên cơ tối nghĩa.

Read more…

Lâm gia có nữ dị thế trở về – Ch 620 – 621

Chương 620: Thời gian nói một câu

Chu Thanh xem hướng Lâm Thanh Uyển, biến tay thành chộp chụp vào nàng, Lâm Thanh Uyển sớm có đề phòng, chọc trời lui về phía sau mấy bước, một tổ tinh bàn vô căn cứ xuất hiện ngăn trở Chu Thanh.

Read more…

Lâm gia có nữ dị thế trở về – Ch 611 – 612

Chương 611: Không dễ dàng (nhị)

Thảo luận xong tuổi tác, song phương không khí hòa hợp một chút, tuy rằng Hồ Tiểu Anh cũng là vừa mới phát hiện Hồ Khải trên người có ma khí, nhưng không trở ngại nàng đứng tại lão bằng hữu bên này, cho nên ngồi tại Phan Thanh đối diện, tương đối có chút thôi tâm trí phúc nói: “Ta nói, ngươi là cái nào núi xó xỉnh ra, ma tu sớm vài thập niên trước liền hợp pháp, ngươi thế nhưng còn hàng yêu trừ ma?”

Read more…

Lâm gia có nữ dị thế trở về – Ch 609 – 610

Chương 609: Không dễ dàng (nhất)

Tu luyện sự do quân bộ cùng Bộ giáo dục dắt đầu, trước tại kinh thành cùng xung quanh thành thị tìm mấy sở trung học thí điểm, cũng tại Cctv giáo dục kênh trong tân mở một cái chuyên mục, chuyên môn làm tu luyện tương quan đưa tin cùng giáo dục phổ biến.

Read more…